Anbudskonkurranse - Kunnskapsgrunnlag og skjøtsel i verneområder

Fylkesmannen har lagt ut en åpen anbudskonkurranse for rammeavtale om faggrunnlag, skjøtselsråd og skjøtsel for de mindre verneområdene i Innlandet. 

Fylkesmannen i Innlandet er forvaltningsmyndighet i nærmere 300 mindre verneområder. Her lages det hvert år faggrunnlag, skjøtsels- og sårbarhetsråd som grunnlag for skjøtsels- og forvaltningsplaner, og utføres skjøtsel for å fremme verneverdiene.

Rammeavtalen er delt opp i fire deler:

A. Faggrunnlag, skjøtsels- og sårbarhetsråd

B. Slått, krattrydding, regulering av beitetrykk og biotopfremmende tiltak

C. Uttak av fremmede arter i og inntil verneområdene

D. Hogst og tynning av skog

Det er adgang til å gi tilbud på hver av de fire delene av oppdraget. Avtalen vil gjelde for to år med mulighet for forlengelse i ett pluss ett år. Frist for å gi tilbud er 17. april i år kl. 12.00. 

Henvendelser og spørsmål skal kun rettes skriftlig gjennom konkurransegjennomføringsverktøyet (KGV) i EU-Supply. 

Andubskonkurransen ligger ute på Doffin her

 

 

 

 

 

Kontaktpersoner