Ukesbrev rovvilt 8.6. til 15.6.

Her er de viktigste rovvilthendelser fra uka som har gått.

Ulv

Fylkesmannen ga den 14.6 skadefellingstillatelse på en ulv i deler av Øyer, Lillehammer og Ringsaker kommuner. Bakgrunnen for fellingstillatelsen var at det ble påvist at to lam var skadd av ulv i Øyer. Det har også tidligere i vår vært fellingstillatelse på ulv i det samme området. Det er nå sluppet en god del dyr på beite i dette området og i naboområdene.

 Bjørn

Det har blitt rapportert om flere observasjon av binne med unger i Åmot i løpet av uka. I tillegg har det blitt rapportert om observasjon av bjørn i Ljørdalen i Trysil.

Den 9.6. ble det observert en bjørn som passerte vegen i Valdalen i Engerdal kommune. Observasjonen ble gjort i Elgå reinbeitedistrikt, og det er mye tamrein i området. Det ble søkt om skadefellingstillatelse på bjørnen som ble observert på bakgrunn av jaging/skremming av rein. Det forelå ikke dokumentert skade på vurderingstidspunktet. I dette tilfellet var det mulig å forsøke andre forebyggende tiltak, siden bjørnen var merket i forbindelse med et forskningsprosjekt som gjennomføres i Idre Sameby. Prosjektet har som formål å finne ut mer om hvor ofte bjørn angriper rein. Det lot seg derfor gjøre å ta utgangspunkt i siste kjente posisjon, og Miljødirektoratet nyttet helikopter for å skremme den tilbake på svensk side. Etter få dager kom den samme bjørnen tilbake til Engerdal. Etter at det den 15.6. ble dokumentert skade på tamrein ga Fylkesmannen skadefellingstillatelse.

Gaupe

Fylkesmannen ga den 13.6 skadefellingstillatelse på en gaupe i deler av Nord-Fron og Sør-Fron kommuner. Bakgrunnen for fellingstillatelsen var at det ble påvist at ett lam var skadd av gaupe på utmarksbeite. Det er nå sluppet en god del dyr på beite i dette området.

Jerv

Fylkesmannen avslo den 12.6. søknad om skadefelling av jerv i Ringebu kommune. Bakgrunnen for søknaden var bilde fra viltkamera den 11.6. i Fåvang. Det var på vurderingstidspunkt ikke beitedyr på utmark i området, det var ikke meldt om skader og det var mulig å gjennomføre andre forebyggende tiltak.

Det er også rapportert om bilde av jerv på viltkamera i Ringsaker den. 13.6.

 

Det har ikke vært innmeldte hendelser knyttet til kongeørn i perioden.