Ukesbrev rovvilt 6.7. til 12.7.

Her er de siste rovvilthendelser fra uka som har gått

Ulv

Mandag 6. juli ble det meldt om at det i løpet av helga var observasjoner av ulv i Elgå tamreinområde i Engerdal. Ulven er også dokumentert i området for over en uke siden gjennom bilde og innsamlede møkkprøver. Fylkesmannen ga 6.7. fellingstillatelse på ulv i østre deler av Engerdal kommune.

Natt til torsdag 9.7. ble det meldt om skader forårsaket av ulv i Øyer kommune. Skadefellingstillatelsen på en ulv i deler av Åmot, Stor-Elvdal, Ringsaker, Lillehammer, Øyer, Hamar, Løten og Elverum ble på bakgrunn av dette forlenget, og fellingsområdet ble utvidet til å omfatte større deler av Stor-Elvdal samt deler av Ringebu kommune. Fåvang gjeterlag har fått tilskudd til bruk av kadaverhund i området.

På kvelden den 10.11 ble en kalv gjenfunnet skadd i søndre deler av Rendalen, innenfor området til det revirmarkerende Deisjø-paret. SNO kunne dagen etter fastslå at skadene skyldtes ulv. Skadene var så omfattende at kalven måtte avlives. Fylkesmannen har avslått søknad om skadefelling av ulv i området. Fylkesmannen har gitt tilskudd til ekstraordinært tilsyn med beitedyra i den aktuelle besetningen.

Bjørn

Det ble søndag 5.7. dokumentert to tikker tatt av bjørn i Tolga (Klettdalen). Søknad om skadefelling ble innvilget samme dag. En bjørn ble felt i Brydalen på grensa mellom Rendalen og Tynset kommuner onsdag 8.7.

Gaupe

Det ble onsdag 8.7. meldt om dokumentert bilde av gaupe på viltkamera i Øyer østside. Beitelaget har hatt ekstra tilsyn i området, men det er ikke avdekket skader.

Jerv

Mandag 6.7. ble det dokumentert skade forårsaket av jerv i Sølendalen hamnelag i Rendalen. Fylkesmannen ga fellingstillatelse på jerv i området samme dag. Fellingstillatelsen ble onsdag 8.7. utvidet til å omfatte deler av Os og Tolga øst for Glomma etter dokumenterte skader i Sålekinna beitelag og i Tolga østfjell. Etter melding om jerv på viltkamera ved to av skadestedene samtidig den 11.7. ble fellingstillatelsen utvidet til å omfatte 2 dyr.

Den 11.7. ble det meldt om synsobservasjon av jerv i områdene mellom Streite Meseterhø beitelag og Kvitdalen beitelag. Det er ikke dokumentert skader av jerv i området. Beitelaget søkte tillatelse til skadefelling, men denne ble avslått. Fylkesmannen har gitt tilskudd til ekstra tilsyn i området.

Kongeørn

Det er ikke meldt om noen hendelser knyttet til kongeørn sist uke.