Ukesbrev rovvilt 22.6 til 29.6.

Her er de siste rovvilthendelser fra uka som har gått.

Ulv

Skadefellingstillatelsen på ulv i deler av Åmot, Stor-Elvdal, Ringsaker, Lillehammer, Øyer og Hamar kommuner ble lørdag 27. juni utvidet til også å gjelde deler av Løten og Elverum kommuner på bakgrunn av viltkamerabilder av ulv ved Bringbu nord i Hamar kommune på morgenen 27.juni. Det er per nå dokumentert 18 sau tatt av ulv ved Hovda på grensa mellom Åmot og Stor-Elvdal kommuner (i perioden 20.-21. juni), 5 sau tatt av ulv ved Birkebeinervegen i Stor-Elvdal kommune (i perioden 21.-22. juni), og en sau tatt av ulv ved Furnes i Ringsaker kommune (27. juni).

Bjørn

Det ble observert bjørn på viltkamera i Tynset kommune (nord i Tynset Øst beitelag sitt beiteområde) den 23. juni. Det er ikke meldt om skader forårsaket av bjørn i området.

Gaupe

Det er ikke meldt om noen hendelser med gaupe sist uke.

Jerv

Det er ikke meldt om nye dokumenterte hendelser knyttet til jerv sist uke.

Kongeørn

Det er meldt om et lam dokumentert tatt av kongeørn den 23.juni i Liamarkfjellet, mellom Olevatnet og Vinstre, i Øystre Slidre kommune.