Ukesbrev rovvilt 1.6 til 7.6

Her er de viktigste rovvilthendelser fra uka som har gått.

Ulv

Det har gjennom uka pågått fellingsforsøk av ulv på Hedmarksvidda (Ringsaker, Åmot m.fl. kommuner). Det er ikke blitt felling, og det foreligger ingen ferske observasjoner eller skader.

Fylkesmannen ga 5.6 fellingstillatelse på en ulv i deler av Løten, Elverum, Våler, Åsnes og Nord-Odal. Bakgrunnen for fellingstillatelsen var ferske bilder fra viltkamera. Det har også tidligere i vår vært fellingstillatelse på ulv i det samme området. Ulven ble felt samme dag fellingstillatelsen ble gitt.

 

Bjørn

Det har blitt rapportert om flere observasjoner av bjørn i Åmot og Elverum, flere av observasjonene gjelder binne med unger.

Fylkesmannen avslo den 5.6 søknad om skadefelling av bjørn i deler av Tynset og Rendalen kommuner. Bakgrunnen for søknaden var bilde fra viltkamera den 3.6. i Brydalen, samt flere observasjoner av bjørn i området gjennom våren. Det var på vurderingstidspunkt ikke beitedyr på utmark i området, og det er ikke meldt om skader.

 

Det har ikke vært innmeldte hendelser knyttet til jerv, gaupe og kongeørn i perioden.