Støtte til klimatilpasning i Oppland

(Foto: Pixabay)

Oppland fylkeskommune og Lesja og Sør-Fron kommuner har fått tildelt midler til klimatilpasning.

Miljødirektoratet har nå fordelt midlene i tilskuddsordningen for klimatilpasning i kommuner. Alle de tre søknadene fra Oppland fikk støtte.

Sikkert drikkevann

Oppland fylkeskommune er tildelt 850 000 kr til å belyse hvordan klimaendringene påvirker vannkvaliteten for å sikre god kvalitet på drikkevann i årene som kommer. Det skal bl.a. jobbes med problemstillingene i arbeidskonferanser med vannverk og eiere av vannforsyningssystemer. Miljødirektoratet opplyser at søknader som fokuserer på vannkvalitet og utfordringer knyttet til fremtidig drikkevannskvalitet var nytt i årets søknadsbunke.

Klimatilpasning i nasjonalparkkommuner

Et av årets prosjekter kan sies å være landsdekkende, da Lesja kommune søkte om tilpasningsmidler på vegne av Norges nasjonalparkkommuner.

Prosjektet skal undersøke hvordan klimatilpasning kan inkluderes i kriteriesettet for å få status som nasjonalparkkommune. Samtidig vil prosjektet bidra til å heve kunnskapen om hvordan klimaendringer påvirker nasjonalparkkommunene. I dag har 96 kommuner i Norge areal som er vernet som nasjonalpark, 31 av disse har status som nasjonalparkkommune.

Kunnskap om flomsikringstiltak

Sør-Fron kommune har fått 300 000 kr i tilskudd til å gjennomføre detaljplanlegging av flomsikringstiltak knyttet til sideelver.

Det var ingen søknader fra Hedmark i år.

Les mer om årets tildeling på Miljødirektoratets nettsider.

Kontaktpersoner