Klimatiltak som kan kutte Norges utslipp

Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Hvilke klimatiltak bør Norge gjøre for å nå utslippsmålene? Det kan du selv vurdere i en ny nettjeneste.

Norge skal redusere utslippene av klimagasser mye fram til 2030. På de nye nettsidene om "Mulige klimatiltak i Norge" kan alle interesserte selv velge blant en rekke tiltak i ulike samfunnssektorer, og så se hvor store utslippsreduksjoner det kan gi.

Kontaktpersoner