Starter oppryddingen av glasopor nå

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen på befaring i Grov, Lom kommune.
Klima- og miljøminister Ola Elvestuen på befaring i Grov, Lom kommune. (Foto: Tore Pedersen / Fylkesmannen i Innlandet)

Fylkesmannen iverksetter opprydding av glasopor i Ottavassdraget. Norva24 Vest AS, i samarbeid med den lokale entreprenøren Skogen Entreprenør AS, har fått oppdraget og satte i gang allerede fredag i forrige uke. Samtidig er det etablert dialog med både Glasopor AS og de mest berørte kommunene Skjåk, Lom og Vågå om å få til en helhetlig og samlet ryddeinnsats.

Fylkesmannen ga 14. februar i år Glasopor AS pålegg om å rydde opp på ni angitte områder i Ottavassdraget der glasopor ligger ansamlet i større mengder. Ettersom bedriften bestrider ansvaret, har Fylkesmannen selv tatt initiativ for å kunne iverksette umiddelbar opprydding på bedriftens bekostning. Fylkesmannen legger stor vekt på å bruke det begrensede tidsvinduet som er til rådighet før vårflommen kommer i begynnelsen av juni.

Lokalkjent underentreprenør

- Vi har gjennomført en anbudsrunde og er glade for å ha fått på plass Norva24 til å gjennomføre dette, sier Elstrand, som er landbruks- og miljøverndirektør hos Fylkesmannen i Innlandet. Vi oppfatter Norva24 som en solid entreprenør som har satt seg grundig inn i denne oppgaven, legger han til.

I tillegg til at Norva24 har vært i alle områdene og satt seg grundig inn de utfordringene de vil bli møtt med, samarbeider de med Skogen Entreprenør AS, som er en lokalkjent bedrift med base i Vågå. Det gir trygghet for gjennomføring av oppryddingsjobben.

Økonomisk ramme og dialog om ryddeinnsats

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen informerte i et møte i Lom tirsdag denne uken, at Fylkesmannen vil få en ramme på 30 millioner kroner til gjennomføring av oppryddingen. Rammen tilsvarer behovet for å rydde i de ni angitte områdene, samt tre nye områder som har blitt identifisert den siste tiden.

Nå vil det være viktig å opprettholde dialogen med Glasopor AS og de mest berørte kommunene for å komme frem til en samlet og helhetlig ryddeinnsats, fremholder Elstrand.

Starter øverst i vassdraget

Fylkesmannen har valgt å prioritere rekkefølgen på områdene som skal ryddes. Vi starter øverst i vassdraget og rydder på Dagsgardøye, før vi går på områdene på begge sider av elva øst for Marlo bru. I tillegg er det startet med rydding i Grov. Etter påske vil innsatsen øke, og prioriteringen av områdene kan endres hvis ny informasjon tilsier det.