Veterinærtjenester

 -
-

På denne siden ønsker Fylkesmannen å gi informasjon til produksjonsdyrveterinærene i Hedmark og Oppland om 

-tilskuddet til veterinærreiser

-veterinærvaktordningen og

-stimuleringstilskuddet 

Reisetilskuddet:

Formålet med reisetilskuddet er å bidra til å utjevne forskjeller i husdyrprodusentenes veterinærkostnader ved kunstig inseminasjon og sykdom på husdyr.

For reiser utført fra og med 1. kvartal 2019, er satsen kr 12,07 pr km. Fradraget er dermed kr 482,80  (kr 12,07/km * 40 km)

Søknadsskjema på bokmål:

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/produksjon-og-marked/andre/veterinartjenester/skjema/_attachment/67659?_ts=1606a756a40&download=true

Søknadsskjema på nynorsk:

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/produksjon-og-marked/andre/veterinartjenester/skjema/_attachment/67660?_ts=1606a761620&download=true

 


14.05.2020

Ny løsning for å søke om tilskudd til veterinærreiser åpner etter sommeren

Vi har tidligere informert om den kommende, digitale søknadsordningen. Løsningen er stadig under utvikling, og "prototypen" kan ha forandret seg siden vi fikk den i oktober i fjor, men dere får likevel et lite innblikk i hvordan "den digitale reisemodulen" i prinsippet kommer til å bli - ved å trykke på mobiltelefonen som ligger på framsida vår.  Vi har fått en testpilot i Innlandet - Anicura Elverum - som, etter planen, vil ta i bruk appen allerede før sommeren. Landbruksdirektoratet har bedt oss videreformidle følgende tekst til dere: 

06.05.2020

Bruk av unntaksregel videreføres - det gis utsatt søknadsfrist for 1. kvartal 2020

Vi viser til SMS sendt dere fra Fylkesmannen i slutten av februar. Fylkesmannen i Innlandet viderefører imidlertid tidligere praksis, altså bruk av unntaksregel for beregning av reiseavstand, også for 1.kvartal 2020.  Det vil si at dere fører egen kontoradresse som utgangspunkt og endepunkt for alle reisene, slik dere er vant til. Dette gjelder inntil ny beskjed kommer. For dere som ønsker å sende inn ny søknad i tråd med dette, får utsatt søknadsfrist for reiser utført i 1. kvartal til 31. mai.

10.02.2020

Oversikt over alle veterinærforetaks kontoradresser.

På grunn av regelen om at reisen skal beregnes fra nærmeste veterinærforetak til rekvirenten for reiser utført utenom offentlig veterinærvakt, legger Fylkesmannen ut liste over alle veterinærforetaks kontoradresser. Lista ligger i høyre marg, og er hentet fra Enhetsregisteret. 

10.01.2020

Informasjon fra landbruksdirektoratet om ny ordning for å søke om veterinærreisetilskuddet

   

24.10.2019

Tips om hva som er viktig å huske når du søker

Ut fra det som dukker opp i søknadsbunken, ønsker vi å gi følgende tips for utfylling av søknaden.