Tilskudd til tiltak i beiteområder

Sperregjerder og sankekveer er tiltak du kan få støtte til gjennom ordningen tiltak i beiteområder. Foto: Jorunn Stubsjøen
Sperregjerder og sankekveer er tiltak du kan få støtte til gjennom ordningen tiltak i beiteområder. Foto: Jorunn Stubsjøen

Beitelag og enkeltbrukere kan søke støtte til tiltak som legger til rette for god utnyttelse av beite i utmark og tiltak som reduserer tap av beitedyr på utmarksbeite.

Fylkesmannen i Innlandet forvalter ordningen og har satt søknadsfrist for ordningen til 1. mars 2019.

Søknaden sendes kommunen der tiltaket skal gjennomføres.

Forskrift og søknadsskjema finner du på Landbruksdirektoratets nettside.