AVLYST: Vårsamling for skogbruket i Innlandet 2020

Nå har situasjonen og rådene rundt koronaviruset blitt innskjerpet, både nasjonalt og regionalt. Vårsamlingen samler rundt 200 skogfolk fra hele Innlandet, og vår vurdering er at det innebærer en for høy risiko å avholde årets vårsamling. Vårsamlingen er derfor AVLYST (ev. vurderer vi å utsette til høsten, det har kommet ønske fra næringa om det).

Vi ønsker velkommen til vårens viktigste konferanse og felles møteplass for skogbruket i Innlandet!

Vårsamlingen er en kickoff før skogkultursesongen, og har samlet rundt 200 skogbrukere fra Hedmark og Oppland, nå Innlandet. Denne gangen møtes vi i den store Hallen på Skogmuseet i Elverum, et av skogbrukets naturlige samlingssteder i Innlandet.

I år vil vi løfte fram skogkultur, produksjon og klima. Den nylig framlagte Klimakur2013 framhever en rekke skogkulturtiltak som klimatiltak som virker! Foryngelse/planting og ungskogpleie er opplagt. Hva med markberedning, hvilken metode gir best produksjon og minst karbonlekkasje? Hvilke strategier er optimale i framtidsskogen? Vi har fått ledende forskere og fagfolk fra Norge og Sverige til å snakke om dette.

Det endelige programmet for fagsamlinga ligger under Dokumenter. Oppdatert deltakerliste vil også legges jevnlig ut her, for at du lettere kan planlegge samkjøring mv. Presentasjoner/foredrag vil blir lagt ut her etter konferansen.

Arrangementet er dekket av fylkesinntrukne rentemidler, og er dermed gratis for deltakere.

Påmelding innen fredag 27. mars kl. 12. Det er kun 200 plasser, så det er «førstemann til mølla».