Tilskudd fra skogbrukets rentemidler

Det kan gis støtte til FoU-prosjekter, informasjons- og opplæringstiltak, undersøkelser, samt fellesutgifter i sammenheng med skogfaglige arrangementer.
Det kan gis støtte til FoU-prosjekter, informasjons- og opplæringstiltak, undersøkelser, samt fellesutgifter i sammenheng med skogfaglige arrangementer.

De som vil søke støtte fra de fylkesinntrukne rentemidlene i 2020 må sende søknad til Fylkesmannen i Innlandet innen 1. november 2019.

Det kan gis støtte til FoU-prosjekter, informasjons- og opplæringstiltak, undersøkelser, samt fellesutgifter i sammenheng med skogfaglige arrangementer.

Organisasjoner og enkeltpersoner kan søke om støtte. Det gis tilskudd til konkrete tiltak, ikke til ordinær drift. Prosjekter eller tiltak må ha regional betydning. Det stilles også krav til delfinansiering og rapportering.

Fylkesmannen i Innlandet vil prioritere søknader som bidrar til å nå målsettingene i Regionalt skog- og klimaprogram for Innlandet 2019-2022

Søknad sendes innen 1.11.2019 til: fminpost@fylkesmannen.no
eller Fylkesmannen i Innlandet, Enhet for skog- og trebruk.
Postboks 987, 2604 Lillehammer.

Søknaden merkes: "Fylkesinntrukne rentemidler 2020".

Prosjekter av kommunal eller lokal betydning sendes landbruksforvaltningen i den enkelte kommune for eventuelt støtte fra de kommunale rentemidlene. Her kan det være andre søknadsfrister.