JOB:U med sommerjobb i skogen

Tre dagers kursing i ungskogpleie, med hovedvekt på sikkerhet og grunnleggende ferdigheter. Her er gjengen fra Solør, med t.v. Aktivt Skogbruk-instruktør Tore Jevnaker fra Rendalen. Foto: Torfinn Kringlebotn
Tre dagers kursing i ungskogpleie, med hovedvekt på sikkerhet og grunnleggende ferdigheter. Her er gjengen fra Solør, med t.v. Aktivt Skogbruk-instruktør Tore Jevnaker fra Rendalen. Foto: Torfinn Kringlebotn

Denne uka var 22 ungdommer fra Hedmark samlet på Sønsterud (Solør vgs) for å forberede seg på sommerjobb i skogen.

Ungdommene gjennomgikk tre dagers kurs i ungskogpleie, hvor både lærere fra skogskolen og instruktører fra Aktivt skogbruk bidro med kunnskap.

- Vi ønsker å tilby ungdommer skogfaglig erfaring gjennom attraktiv praksis og sommerjobber, sier Max E. Waalberg, som leder for rekrutteringsprosjektet JOB:U. Det er Skogselskapet i Hedmark som leder prosjektet, i samarbeid med og finanisering fra bl.a. Fylkesmannen i Innlandet, Hedmark fylkeskommune, flere kommuner, skognæringa og Skogbrukets Verdiskapingsfond.

Fornøyd ungdomsskoleelev som har sikret seg minst tre ukers sommerjobb med arbeid i ungskogen. Iver Broløkken fra Svullrya, Grue Finnskog, vil gjerne jobbe med skogbruk. Foto: Torfinn Kringlebotn.

Hva skal vi få til?

Prosjektets hovedmål er styrke rekrutteringen og interessen for utdanning og jobb innen skogbruk. Prosjekt JOB:U skal sammen med skogbrukets næringsaktører og offentlige myndigheter utvikle et systematisk, bredt tilbud om jobberfaring og praksis i skog og skogbruk for ungdom fra 16 til 25 år, dvs. både før, under og rett etter skogutdanning.

- Vi må utvikle nye metoder for å gi ungdom lyst og motivasjon for å velge skog. Svært mange som arbeider i skogbruket har hatt sitt første møte med næringen gjennom sommerjobb og jobbpraksis for skogbedrifter. Det er i dag enkelte sporadiske forsøk på å få til jobbtilbud for ungdom, elever og studenter. Men, det har vært vanskelig å få skogbrukets aktører til å systematisk skape jobbmuligheter i en konkurranseutsatt og komplisert arbeidshverdag, sier fylkesskogmester Torfinn Kringlebotn.

Målet er at 50 ungdommer skal gjennomførte praksis organisert gjennom JOB:U. Prosjektet skal bidra til at 20 % av disse vil søke en utdanning som er relevant for skogbruket. Alle deltakerne skal gjennom prosjektet ha fått en positiv opplevelse av og økt kunnskap om skogbruket.

Spreke ungdommer fra Rena, Torstein Junior Henriksen og Stine Johansen, diskuterer erfaringer med Jesper Engel, skogbruksjef i Åmot kommune, som også er engasjert i prosjektet. Foto: Torfinn Kringlebotn

Prosjektleder Max E. Waalberg er fornøyd med at hele 38 ungdommer har fått sommerjobb gjennom JOB:U i år. 22 av disse måtte gjennomføre kompetansekurs i ungskogpleie, med fokus på bl.a. sikkerhet, før de kunne begynne i jobb.

Hvorfor "JOB:U"?

Verktøyet for å oppnå tilstrekkelig rekruttering til jobb og utdanning kaller vi JOB:U, oppkalt etter det norske motorsagmerket JoBu som har gledet mange skogbrukere. JOB:U symboliserer den praktiske tilnærmingen som prosjektet har.

Utviklingsmodeller for tre skogregioner i Hedmark

Prosjektet vil i perioden utvikle JOB:U i tre forskjellige skogregioner i Hedmark:

  1. Eidskog/Kongsvinger, hvor skogbruket har god erfaring med et lokalt rekrutteringsprosjekt Rekrutter til skogs, men hvor de har fått utfordringer med organisering og finansiering. Prosjektet skal systematisere og videreføre erfaring og kunnskap.
  2. Solør (Grue/Åsnes/Våler), hvor bl.a. Solør vgs Sønsterud vil være en av samarbeidspartene.
  3. Østerdalen (Åmot/Stor-Elvdal), hvor flere lokale skogaktører har ønsket å få til et jobbtilbud for ungdom.