Ny norm for plantetelling

Prøveflatene legges på en forhånd beregnet avstand (forband) mellom hver prøveflate.
Prøveflatene legges på en forhånd beregnet avstand (forband) mellom hver prøveflate.

På Vårsamlingen 4.4.2019 ble en ny, felles normen for skogbruket i Innlandet presentert: Metode for beregning av plantetetthet ved kontroll av foryngelsesfelt.

For at både skognæringen og den offentlige skogforvaltningen skal ha felles forståelse for hvordan en kontroll av f.eks. tilskudd til tettere planting skal gjennomføres, så er det i fellesskap jobbet fram en felles metode for beregning av plantetettheten.

Kontaktpersoner

Krav til minimum utplantingstall for tilskudd til tettere planting (gjelder alle treslag)

 

Bonitet

Minimum plantetall pr. dekar

Intervall for plantetall som utløser tilskudd (inntil 50 planter/daa etter oppfylt minimumskrav)

26

220

220- 270

23

220

220- 270

20

200

200- 250

17

180

180- 230

14

160

160- 210

11

130

130- 180

8

100

100-150