Standard for markberedning i Hedmark og Oppland (revidert april 2014)

Markberedning for naturlig foryngelse av furu
Markberedning for naturlig foryngelse av furu

Markberedning er et viktig tiltak som er nødvendig for å møte fremtidas forsterkede behov for effektiv og rasjonell skogproduksjon, samtidig som viktige miljøverdier ivaretas. Standarden ble prøvd ut i 2013, og revidert på noen punkter før sesongen 2014.

Les mer i den nye markberedningsstandarden (kortversjon pdf) (revidert utgave april 2014)

Her er hele presentasjonen på Vårsamlinga 10. april 2014 hvor prosjektleder for markberedningsstandarden Trygve Øvergård fra Skogkurs gjennomgikk den reviderte standarden: Ny standard for markberedning