Taubane og hest

Det har de siste årene ikke vært drevet fram tømmer med taubane i Hedmark. Det er tilskudd til tiltaket. Omfanget av drift med hest i Hedmark er marginalt, men det opprettholdes et tilskudd til tiltaket.

Taubane

Det skal søkes om tilskudd til drift med taubane før drifta starter opp. Bruk skjemaet ”Søknad om tilskudd til drift med taubane o.a.” Tilskuddet utgjør kr 80,- pr m3, begrenset oppad til kr 1.200,- pr dekar. Skjemaet leveres til kommunen som vurderer søknaden.

Søknadsfrist er 1. mars og 1. oktober. Fylkesmannen tildeler eventuelt tilskudd.

Ved avsluttet drift meldes det til kommunen på skjemaet ”Melding om avsluttet drift med taubane o.a.” sammen med kopier av virkesoppgjør for drifta som danner grunnlag for utbetaling av tilskudd.

Hest

Det skal søkes om tilskudd til drift med hest etter at drifta er avsluttet, og det kan søkes hele året. Bruk skjemaet ”SLF-916 Søknad om tilskudd til drift med hest o.a.” Søknad leveres til kommunen.

Tilskuddet utgjør kr 30,- pr m3. Fylkesmannen tildeler eventuelt tilskudd.