Massetak

Det må søkes om å etablere og utvide massetak både for nybygging, for ombygging og for vedlikehold av landbruksveger.

Gjelder uttaket masser som er nødvendig i forbindelse med bygging og vedlikehold av det enkelte veganlegg og eventuelle tilgrensende veger skal det søkes i henhold til Landbruksvegforskriften(Forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksveger) på skjema SLF-902 Søknad om bygging av landbruksvei.

Søknad skal med nødvendig kartunderlag leveres til kommunen. Uttak kan ikke påbegynnes uten tillatelse fra kommunen.

Omfatter uttaket også salg av masser ut over den enkelte veg og eventuelle tilgrensende landbruksveier må det søkes i henhold til Plan- og bygningsloven.