Bruer og stikkrenner

Mange bruer på skogsveger i Hedmark trenger vedlikehold eller ombygging. 

Bygging og ombygging av bru er søknadspliktige, og godkjenning (vedtak fra kommunen) skal foreligge før byggestart. Alle søknader om bygging skal sendes kommunen.

Det kan søkes om tilskudd til bygging og ombygging av bruer. Og punkturbedringer som bruer, spesielt på hovedvednettet, vil kunne bli prioritert.

Brua i Bråten

Brua i Bråten. Foto: Tore Holaker

For tømmertransport er både privat og offentlig infrastruktur viktig. Dette er ikke minst viktig når det gjelder bruer, som Evenstadbrua i Stor-Elvdal er et eksempel på.

Evenstadbrua

Evenstadbrua, viktig for tømmertransporten. Foto: Tore Holaker (Foto: Tore Holaker)