Matgledekorpset Innlandet inviterer til inspirasjonsdager

Matgledekorpset på
Matgledekorpset på "Gylne måltidsøyeblikk" i Hamar. (Foto: Fylkesmannen i Hedmark)

Matgledekorpset inviterer matfagarbeidere, pleiere og ledelse fra alle kommuner i Innlandet til å delta på inspirasjonsdag!

Matgledekorpset har til nå besøkt 10 kommuner der de har inspirert og gitt råd og veiledning for å gi beboerne på sykehjem og hjemmeboende bedre mat- og måltidsopplevelser.

Korpset består av tre kokker, en fagsykepleier med master i ernæring og en hotelldirektør. Matgledekorpset inspirerer innenfor fire områder: matfaglig del, hygge/trivsel rundt måltidene, god ernæring og samspill/organisering.

På grunn av stor etterspørsel etter besøk fra Matgledekorpset Innlandet, og på bakgrunn av de erfaringer som Matgledekorpset har gjort seg ute på sykehjemmene, inviterer vi nå til 4 inspirasjonsdager i Innlandet. Se vedlagte program.  

Kurset er åpent for alle som jobber med mattilbudet til eldre innenfor kommunen. På grunn av forventet etterspørsel må vi sette et maksantall på 7 deltakere per kommune. Vi oppfordrer kommunene som melder seg på til å være representert fra både kjøkken, pleie og ledelse. Det er sammen man får til varige endringer innenfor mat- og måltidsglede.

Matgledekorpset i Innlandet ble lansert av landbruks- og matdepartementet 20. november 2018 som et pilotprosjekt. Korpsets arbeid ligger innenfor to stortingsmeldinger: Meld. St. 15 (2017-2018) «Leve Hele Livet» og Meld. St. 31 (2014-2015) «Garden som ressurs – marknaden som mål». Fylkesmannen i Innlandet er prosjektleder for piloten.

Deltakelse er gratis. Det er antallsbegrensning, så her gjelder først til mølla-prinsippet. Påmeldingsfristen er 31. oktober 2019. Meld deg på samlingene på sidene nedenfor: