Mat- og måltidsglede for eldre

Inspirasjonsside for mat- og måltidsglede for eldre.

Regjeringen arbeider for tiden under overskriften Matnasjonen Norge med å synliggjøre, samle og spisse innsatsen knyttet til mat og måltider generelt. Mat- og måltidsgleder for eldre blir inkludert der. 

Regjeringen la i mai fram stortingsmeldingen "Leve hele livet" - en kvalitetsreform for eldre, der mat og måltider er ett av fem innsatsområder. Målet er å skape gode måltidsopplevelser og redusere underernæring. God mat er grunnleggende for god helse og livskvalitet gjennom hele livet.