Vangrøftdalen og Kjurrudalen utvalgt kulturlandskap 10 år!

Vangrøftdalen og Kjurrudalen utvalgte kulturlandskap
Vangrøftdalen og Kjurrudalen utvalgte kulturlandskap (Foto: Jorunn Stubsjøen)

I år er det 10 år siden de første Utvalgte kulturlandskapene i jordbruket ble etablert. Seterområdene innenfor Dalsbygda i Os kommune var ett av de første områdene, og dette vil vi feire!

Tenk at det har gått 10 år siden Kronprins Haakon var på Kløftåsen i Dalsbygda, og offisielt markerte at alle landets fylker hadde fått sitt «Utvalgte kulturlandskap» i jordbruket. 

Hvert år bevilges betydelige midler til Utvalgte kulturlandskap i Norge som et bidrag til å sikre verdier knyttet til biologisk mangfold, kulturlandskap, kulturminner og kulturmiljøer.  Å ta vare på vår natur- og kulturarv krever et aktivt jordbruk, lokalt engasjement og en statlig innsats. Dette er et samarbeid mellom landbruksmyndigheter og miljømyndigheter og er en stor suksess.

Os kommune, Fjellfølge og Fylkesmannen i Innlandet ønsker å invitere til en kveld for å markere dette:

 Dalsbygda Samfunnshus, torsdag 3. oktober kl. 19:30.

Program:
- Minikonsert med Sønvis
- Jubileumshilsen fra ordfører Runa Finborud og Fylkesmannen i Innlandet
- Framvisning av bilder innkommet til Dalsbygda Bygdekvinnelags fotojakt i sommer

Det blir servering.

Velkommen til alle!

Kontaktpersoner