Hva skjer i de utvalgte kulturlandskapene?

Jammerdalen er ett av seks kjerneområder på Finnskogen som ble et utvalgt kulturlandskap i 2019. Snorklipping måtte til.
Jammerdalen er ett av seks kjerneområder på Finnskogen som ble et utvalgt kulturlandskap i 2019. Snorklipping måtte til. (Foto: Karoline Finstad Vold)

Det har vært stor aktivitet i alle de 5 utvalgte kulturlandskapene i Innlandet i 2019. I årets nyhetsbrev fra direktoratene kan du lese om 10-årsjubileum både i Vangrøftdalen/Kjurrudalen og i Nordherad. 

På Abborhøgda på Finnskogen var det i sommer en stor markering da finneboplassen ble gitt bort fra Statskog til Fortidsminneforeningen. Det er tilsammen 45 utvalgte kulturlandskap i Norge. Les om og se de flotte bildene fra mange av disse områdene. 

I nyhetsbrevet kan du også lese om at kommunene overtar ansvaret for forvaltningen av tilskudd til Utvalgte kulturlandskap i jordbruket fra 1.1.2020.