Markvandring av blomsterstriper for pollinerende insekter

Blomsterstriper sådd i åkeren for pollinerende insekter. Honningurten er avblomstret og Perserkløver (rosa), Blodkløver (sterk rød) og Aleksandrinerkløver (hvit) blomstrer og tiltrekker seg humler og bier utover sesongen.
Blomsterstriper sådd i åkeren for pollinerende insekter. Honningurten er avblomstret og Perserkløver (rosa), Blodkløver (sterk rød) og Aleksandrinerkløver (hvit) blomstrer og tiltrekker seg humler og bier utover sesongen. (Foto: Karoline Finstad Vold)

Har du sett stripene i åkeren, som er sådd for å legge til rette for pollinerende insekter i sommer? Velkommen til åpen markvandring torsdag 29. august kl 18 der vi utveksler erfaringer fra årets sesong.

I forbindelse med at soner for pollinerende insekter er tatt inn som et nytt tiltak i miljøtilskudd-ordningen i jordbruket (RMP), ønsker vi å invitere til markvandring av soner for pollinerende insekter. Vi skal besøke to gårdbrukere som sådde slike striper i vår. De vil vise og fortelle om erfaringer med etablering av disse stripene. Se program her.

Markdagen arrangeres av Hedmarken landbrukskontor i samarbeid med Fylkesmannen i Innlandet.