Klimatiltak i landbruket

Fylkesmannen i Innlandet ønsker å øke oppmerksomheten om klimatiltak i landbruket. Målet er mer kunnskap og aktivitet i fylket.

Klimatiltak i skogbruket og jordbruket reduserer klimagassutslippene, binder karbon og forbereder landbruket på et endret klima.

Klimaendringene gir allerede våtere og uforutsigbart vær, og vi vil med sannsynlighet få en lengre vekstsesong. For å øke matproduksjonen i takt med befolkningsveksten, må vi tilpasse oss det endrede klimaet.

De fleste klimatiltak, som god bruk av gjødsel, drenering, biovarme og økt produksjon, er også god agronomi. Under lenker finner du tilskuddsordninger som kan gi midler til klimaaktiviteter i landbruket.

 


11.11.2019

Klimasmart landbruk på dagsorden for både bønder og rådgivere

Det var stor interesse for å dele og oppdatere kunnskap om klimatiltak i landbruket på to samlinger om dette temaet forrige uke. Over 200 personer fra forvaltning og landbruksnæringa deltok.