Lokalmat

(Foto: Hamarregionen, Jens E. Haugen)

Fylkesmannen er pådriver for verdiskaping og utvikling i matproduksjonen gjennom lokal foredling og omsetting. Matproduksjonen skal ivareta forbrukernes ønsker om trygg mat, kvalitet, mangfold og miljøvennlig produksjon. Fylkesmannen forvalter tilskuddsordninger som kan bidra til at flere matprodusenter foredler egne råvarer og tilbyr forbrukerne gode matopplevelser. Midler til bedriftsutvikling blir forvaltet av Innovasjon Norge.  

Næringsutvikling innen matproduksjon er blant annet knyttet til lokal matkultur og lokale spesialiteter, turisme og reiseliv, matkvalitet, helse og kompetanse.

Fylkesmannen samarbeider med andre statlige etater, Innovasjon Norge, fylkeskommunene, kommunene og ulike organisasjoner i dette utviklingsarbeidet.

Vis mer

Markedet for lokalmat er voksende og markedstall viser at det omsettes lokalmat for nærmere 5 milliarder totalt i Norge. Målet fra Landbruk- og matdepartementet er 10 milliarder innen 2025. Lokalmat er et satsingsområde for Fylkesmannen i Innlandet og vi ønsker å tilrettelegge for økt produksjon, distribusjon, salg og synlighet av lokale matspesialiteter fra Innlandet.

Vi jobber for:

  • flere lokalmatprodusenter
  • økt matproduksjon gjennom kompetanse, markedstilgang og nettverk
  • legge til rette for å koble lokalmat og reiselivsprodusenter
  • økt synlighet av lokalmat