Nei til konsesjon på Rusten gård i Stange


I august vedtok Stange kommune å gi konsesjon til Stange Almenning på erverv av Rusten gård. Fylkesmannen har på eget initiativ vedtatt å omgjøre kommunens vedtak. Allmenningens formål med ervervet oppfyller ikke vilkårene i konsesjonsloven.

Publisert 20.11.2020

Fylkesmannen har lagt avgjørende vekt på hensynene til driftsmessig god løsning og helhetlig ressursforvaltning. Med de planene allmenningen har for eiendommen vil jord- og skogressursene bli delt og det vil gjøre det vanskelig å opprettholde Rusten som en selvstendig landbrukseiendom. Vi har også lagt vekt på presedensfaren.