Landbruks- og matdepartementet besøker Innlandet

Skogfrøverket på Hamar
Skogfrøverket på Hamar (Foto: Torfinn Kringlebotn)

Fylkesmannen i Innlandet har tilrettelagt en fagtur for avdelingen for skog- og ressurspolitikk i  landbruks- og matdepartementet (LMD) den 15. og 16.oktober.  De får en bred innføring i det som rører seg  innen landbruks- og miljøområdet i Innlandet.

Turen strekker seg fra Hamar og opp Gudbrandsdalen til Ringebu. Overnatting på Spidsbergseter og ned Østerdalen dagen etter.  Stikkord for turen er bl.a. jordvern, hogst, næringsutvikling, naturforvaltning, villrein , kommunen som landbruksmyndighet og informasjon om det nye fylkesmannsembetet for Innlandet.

Gruppa er innom Skogfrøverket på Hamar, Mjøstårnet på Brumunddal, Fylkesmannsembetet på Lillehammer, Ringebu Stavkirke, Ringebu kommune, Norske Moseprodukter på Åkrestrømmen, Høgskolen på Evenstad og Norsk Skogmuseum.