Landbruksseminar Fremtidens matproduksjon

Det årlige Grovfôrseminaret arrangeres torsdag 7. november på Søberg gård i Alvdal i samarbeid med Biotown Fjellregionen.

 

Bak arrangementet står Fylkesmannen i Innlandet, Sparebank1 Østlandet, Rørosmeieriet og Klosser Innovasjon, med støtte fra både Hedmark fylkeskommune og Oppland fylkeskommune.

Seminaret har hovedfokus på hvordan ny teknologi, nye gener og klimasmarte tilpasninger kan skape en fremtidsrettet matproduksjon.

Presisjonsjordbruk er et sentralt tema i forhold til hvordan vi kan bruke ny teknologi til å gjøre jordbruket mer effektivt og mer bærekraftig. Hvordan vi bør utnytte grovfôravlingene på en best mulig måte og hvordan vi kan sørge for klimasmarte løsninger på hver enkelt gård er tema som blir belyst.


Kan norsk landbruk sette en internasjonal standard for klimasmart matproduksjon, med kvalitetsmat i verdensklasse som bidrar til økt verdiskaping?

Seminaret vil gjennom foredrag fra forskere/eksperter på de ulike fagområdene prøve å gi oss svar på disse utfordringene.

Seminaret er gratis. Gårdbrukere, rådgivere, politikere og forvaltere er hjertelig velkommen!

Mer om arrangementet, påmelding m.m. finner dere her:  https://klosser.no/arrangement/velkommen-til-biotown-fjellregionen-2019/

Kontaktpersoner

Dokumenter