Samarbeid gir resultater

Mange interesserte kornbønder og rådgivere på markvandring for å dele erfaringer og kunnskap om dyrking av hvete. Foto: Karoline Finstad Vold
Mange interesserte kornbønder og rådgivere på markvandring for å dele erfaringer og kunnskap om dyrking av hvete. Foto: Karoline Finstad Vold

Andelen norskprodusert mathvete har økt jevnt og trutt fra 1970-tallet og fram til nå. I et godt år blir 75% av mathveten produsert i Norge. Hvordan har vi fått til dette?

Foredling og utvikling av nye sorter er gjort i samarbeid med forskning på blant annet hva proteininnholdet i kornet betyr for bakekvaliteten. Det er også forsket på hva som er optimal nitrogengjødsling for å få et høyt proteininnhold i kornet. Kunnskapen om optimal gjødsling og valg av sorter blir tatt i bruk av kornbonden. Et godt samarbeid i hele næringa har altså gitt oss økt avlingsmengde, kvalitet og proteininnhold i norsk hvete.

Les mer om arbeidet som er gjort gjennom mange år og veien til høy sjølforsyningsgrad for mathvete på NIBIO sine nettsider.