Fagkveld for korndyrkere

Fangvekster kan sås nå et par uker før trøsking. Foto: Kari Bysveen
Fangvekster kan sås nå et par uker før trøsking. Foto: Kari Bysveen

Alle interesserte inviteres til fagkveld ute i felt tirsdag 6. august kl 18. Tema er vurdering av jordarbeiding og såmaskinvalg, såing av fangvekster og høstkorndyrking. 

Markvandringen starter på Store Immerslund i Vang (Gåsbuvegen 85, Ingeberg) der det ble etablert et forsøksfelt sådd med ulike såmaskintyper for tre år siden. Gir noen såmaskintyper bedre resultat enn andre og har jordarbeidinga noe å si?

Vi kombinerer feltvandringa med å diskutere jordarbeiding og såing av fangvekster enten vår eller nå i månedsskiftet juli-august. Det er fra i år tilskudd til såing av fangvekster i korn. Les mer om dette i veiledningshefte for regionale miljøtilskudd i jordbruket

Etter pause drar vi til Høyvang og ser på ulike jordarbeidingsmetoder til dyrking av høstkorn, samt diskuterer sortsvalg, såtidspunkt og andre tiltak til høsten. 

Forsøkene er støttet gjennom Kornsatsinga i Hedmark - en satsing for større avling og bedre økonomi. Mer om kornsatsinga her.

Kontaktpersoner