Åpen markdag om høstkorndyrking

Markvandring i høstkorn. Her vurderes sprøyting mot sopp og stråforkorting.
Markvandring i høstkorn. Her vurderes sprøyting mot sopp og stråforkorting. (Foto: Karoline Finstad Vold)

Utsikt til tidlig høst gjør det aktuelt for flere å dyrke høstkorn i år. Torsdag 6. august kl 14:00 til 16:00 er det markdag i forsøksfeltene på Ry gård, Rogstadgutua 33, Ridabu.

Flere av deltakerne i kornsatsinga holder innlegg og tar for seg de valgene som må tas når det gjelder arter og sorter. Videre skal vi se på forsøksfeltet med ulike jordarbeidinger, såtider, høstgjødsling og såmengder.

Program:

  • Høsthvetesorter for fremtiden. v/ Margit Oami Kim, Graminor
  • Hva er ønskene fra kornkjøperne? v/ Felleskjøpet
  • Hva er det økonomi i å dyrke? v/ NLR Innlandet
  • Dyrkingsteknikk for høstkorn. Såtid, jordarbeiding og høstgjødsling. v/ NLR Innlandet
  • Forsøk med dyrkingsteknikk i høsthvete

 
Norsk Landbruksrådgiving Innlandet er arrangør og forsøksfeltet er finansiert gjennom kornsatsinga i Innlandet.

Kontaktpersoner