BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//github.com/rianjs/ical.net//NONSGML ical.net 4.0//EN VERSION:2.0 BEGIN:VTIMEZONE TZID:Europe/Berlin X-LIC-LOCATION:Europe/Berlin BEGIN:STANDARD DTSTART:20181028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=4SU;BYMONTH=10 TZNAME:CET TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:20190331T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZNAME:CEST TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT DTEND;TZID=Europe/Berlin:20200318T170000 DTSTAMP:20200404T215900Z DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20200318T083000 LOCATION:Honne Hotell og Konferansesenter (Biri) SEQUENCE:0 SUMMARY:Utsatt - Seminar om vannkvalitet og fisk i Mjøsa UID:765db1a8-00ec-4ebe-b84a-7d05872b8e87 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Hva skjer i Norges stø\;rste innsjø\;? Vassdragsforbundet for Mjø\;sa inviterer sammen me d Miljø\;direktoratet og Fylkesmannen i Innlandet til seminar om va nnkvalitet og fisk i Mjø\;sa 18. mars. \;

\n

Konfe ransen er utsatt på\; ubestemt tid pga smittesituasjonen

Frist: 10.03.2020 23:00
Le nke: https://www.fyl kesmannen.no/innlandet/kurs-og-konferanser/2020/03/seminar-om-vannkvalite t-og-fisk-i-mjosa/
Arrangør: Vassdragsforb undet for Mjøsa
Målgruppe: Kommuner og forenin ger
BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY SUMMARY:Utsatt - Seminar om vannkvalitet og fisk i Mjøsa TRIGGER:-P8DT19H END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR