Kurs i jordlov, konsesjonslov m.v.

Dato:
5. mars 2020 09:00 - 12. mars 2020 15:30
Sted:
Elverum, Dokka og Vinstra
Arrangør:
Fylkesmannen i Innlandet
Målgruppe:
Politikere, administrasjon i kommunene og andre interesserte
Illustrasjonsfoto
Illustrasjonsfoto (Foto: Pixabay)

Fylkesmannen i Innlandet inviterer til regionale dagssamlinger med tema forvaltningslov, jordlov, konsesjonslov og beiterettslige problemstillinger. Påmeldingsfristen er torsdag 27. februar.

Hvorfor må enkeltvedtak begrunnes? Deling av landbrukseiendommer, hvor stort handlingsrom har kommunene innenfor de nasjonale rammene? Hvor går grensen for vilkår om avståelse av arealer og vilkår om boplikt i konsesjonssaker? Hvordan følge opp boplikten? Beiterettigheter mot hytte- og fritidsinteresser? Landbruksforvaltningen byr på mange spennende og utfordrende problemstillinger. Kommunene som førstelinje har den viktigste rollen i dette arbeidet.

Fylkesmannen i Innlandet arrangerer derfor tre like dagssamlinger på henholdsvis Elverum (5. mars), Dokka (11. mars) og Vinstra (12. mars). Samlingene er lagt til rådhus/kommunehus alle tre steder. Det blir innlegg fra ansatte hos Fylkesmannen, og vi får høre om utvalgte kommuners erfaringer med bruk av kommunale retningslinjer.

Målgruppen for samlingene er politikere og administrasjon i kommunene i Innlandet, men også andre interesserte er velkomne! Deltakeravgiften er kr. 300,- per person. Påmeldingsfristen er torsdag 27. februar.

Foreløpig program finner du under fanen "Dokumenter".

Dato:
5. mars 2020 09:00 - 12. mars 2020 15:30
Sted:
Elverum, Dokka og Vinstra
Arrangør:
Fylkesmannen i Innlandet
Målgruppe:
Politikere, administrasjon i kommunene og andre interesserte