Søknadsverksted

Dato:
23. januar 2020 10:00 - 14:00
Sted:
Statens Hus Hamar, Parkgata 36
Arrangør:
Fylkesmannen i Innlandet
Målgruppe:
Kommunens ledelse, inkl. NAV, Sykehuset Innlandet (DPS)
Påmeldingsfrist:
10.01.2020 00:00:00

Invitasjon til informasjonsmøte om Fylkesmannens ulike tilskuddsordninger som sosialenheten og helse- og omsorgsenheten forvalter.

Presentasjonene fra samlingen er nå lagt ut!

Målgruppen for møtet er kommunens ledelse, inkludert Nav, eller de som kommunen delegerer ansvaret til, for oppfølgingen av de ulike tilskuddsordningene. Sykehuset Innlandet HF avgrenset til de DPS som er med i FACT etableringen.

Vi vil i dette møtet gjennomgå følgende tilskuddsordninger: 

  • Kompetanse- og innovasjonstilskudd, Helsedirektoratet. Kort informasjon om tilskudd til lindrende behandling og master i avansert sykepleie.
  • Tilskudd til utvikling av de sosiale tjenestene i Nav, arbeids- og velferdsdirektoratet.
  • Kort informasjon om forvaltningen av tilskudd til friskliv, læring og mestring. Denne ordningen forvaltes av fylkeskommunen
  • Tilskudd til kommunalt rusarbeid, Helsedirektoratet.
  • Tilbud til voksne med langvarige og sammensatte behov for tjenester, Helsedirektoratet
  • Tilbud til barn og unge med sammensatte hjelpebehov, Helsedirektoratet.
  • Informasjon om Fylkesmannens skjønnsmidler.

Hensikten med møtet er å gi informasjon om de ulike tilskuddsordningene, og råd og veiledning om søknad og rapportering for disse.

Grunnet midlertidige lokaler og ombygginger er det ikke anledning til å følge søknadsverkstedet pr. videokonferanse slik vi har gjort det tidligere.

 Vi ønsker maksimum 3 deltager pr. kommune/enhet. Dere bes om å koordinere deltagelse fra den enkelte kommune/enhet selv.

 Søknadsfristen for de fleste ordningene er i februar 2020. Unntakene er tilskudd til innovasjon og kompetanse og midler gitt på folkehelseområdet. Informasjon om dette legges fortløpende ut på våre hjemmesider.

Send påmelding til til Arild Bækkevold: fmheabe@fylkesmannen.no

Frist 10. januar 2020

 

Dato:
23. januar 2020 10:00 - 14:00
Sted:
Statens Hus Hamar, Parkgata 36
Arrangør:
Fylkesmannen i Innlandet
Målgruppe:
Kommunens ledelse, inkl. NAV, Sykehuset Innlandet (DPS)
Påmeldingsfrist:
10.01.2020 00:00:00