Nasjonalt kurs i sykehjemsmedisin

Dato:
20. november 2019 18:00 - 21. november 2019 15:30
Sted:
Wood hotell Brumunddal
Arrangør:
USHT Hedmark, USHT Oppland, Sykehuset Innlandet, Ringsaker, Hamar og Gran kommuner og Fylkesmannen i Innlandet
Målgruppe:
Sykehjemsleger

Sykehjemslegens rolle og funksjon

Nasjonalt kurs for sykehjemsleger, søkes godkjent 8 timer for spesialiteten i allmennmedisin og geriatri, samt kompetanseområdet i alders- og sykehjems-medisin.

Mål for arrangementet
Fagutvikling, kompetansehevning og nettverksbygging.

Her kan du se hele programmet

Påmeldingsfrist
1. november 2019

Maks antall deltakere
150

Se her for mer informasjon og påmelding

Dato:
20. november 2019 18:00 - 21. november 2019 15:30
Sted:
Wood hotell Brumunddal
Arrangør:
USHT Hedmark, USHT Oppland, Sykehuset Innlandet, Ringsaker, Hamar og Gran kommuner og Fylkesmannen i Innlandet
Målgruppe:
Sykehjemsleger

Kontaktpersoner