Klimasamling for kommunene i Hedmark og Oppland

Dato:
27. november 2019 09:00 - 28. november 2019 16:00
Sted:
Scandic Hafjell
Arrangør:
Miljødirektoratet, Difi, KS, fylkeskommunene i Hedmark og Oppland og Fylkesmannen i Innlandet
Målgruppe:
Alle som jobber med klima

Det blir samling for kommunene om arbeidet med å redusere klimagassutslipp 27.-28. november 2019.

Se Miljødirektoratets sider for informasjon om påmelding og program.

Dato:
27. november 2019 09:00 - 28. november 2019 16:00
Sted:
Scandic Hafjell
Arrangør:
Miljødirektoratet, Difi, KS, fylkeskommunene i Hedmark og Oppland og Fylkesmannen i Innlandet
Målgruppe:
Alle som jobber med klima

Kontaktpersoner