Rusforum Innlandet 2019

Dato:
30. oktober 2019 09:30 - 31. oktober 2019 15:30
Sted:
Scandic Lillehammer Hotel
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Innlandet, KORUS-Øst
Målgruppe:
Ledere og tjenesteutøvere i kommunene og Sykehuset Innlandet som arbeider med rus og psykisk helse, brukerorganisasjoner og institusjoner

En møteplass for rus- og psykisk helsefeltet i Innlandet

Konferansen omhandler temaer som:

  • Utfordringsbilde i rus- og psykisk helsefeltet sett med Sykehuset i Innlandets øyne
  • Ny Rusreform – orientering fra Rusreformutvalget
  • ROP gruppa, hva sier Brukerplantallene
  • Panelsamtale
  • Eldre og rus
  • Ungdata
  • «Samtalene som aldri fant sted» – Tyrili
  • Brukerperspektiv: hvilke forventninger har VI til tjenestene
  • Samhandlingsteam -tvangsbestemmelsene i Helse og omsorgstjenestene kapittel 10 – info og status

Konferansen er gratis, reiseutgiftene dekkes av den enkelte deltager. Det kan komme endringer i innholdet på konferansen.

Link til påmelding og program finner her

Dato:
30. oktober 2019 09:30 - 31. oktober 2019 15:30
Sted:
Scandic Lillehammer Hotel
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Innlandet, KORUS-Øst
Målgruppe:
Ledere og tjenesteutøvere i kommunene og Sykehuset Innlandet som arbeider med rus og psykisk helse, brukerorganisasjoner og institusjoner