ROS-Workshop og kontaktmøte beredskap 12. og 13. september

Dato:
12. september 2019 09:00 - 13. september 2019 14:00
Sted:
Scandic Ringsaker, Olrud
Arrangør:
Fylkesmannen i Innlandet
Målgruppe:
Beredskapkoordinatorer, rådmenn, ordførere og andre i kommunen som er involvert i utvikling av helhetlig ROS-analyse.
Påmeldingsfrist:
22.08.2019 23:59:00
45 av innlandets 48 kommuner stilte opp på forrige kontaktmøte på beredskapsområdet.
45 av innlandets 48 kommuner stilte opp på forrige kontaktmøte på beredskapsområdet. (Foto: Lisbeth B. Huse)

Fylkesmannen i Innlandet inviterer herved til en to-dagers kombinert ROS-workshop og kontaktmøte for kommunene om samfunnssikkerhet og beredskap. 

ROS-workshop, 12. september

Fylkesmannen i Innlandet inviterer herved til en ROS-Workshop for kommunene i Innlandet. ROS-workshopen vil finne sted på Scandic Ringsaker fra kl. 09.00 til 17.00.

Workshopen vil fokusere på helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse i kommunen, og være en kombinasjon av forelesning, erfaringsutveksling og praktisk analysearbeid i grupper.

Målet med ROS-workshopen er å øke kommunens kompetanse i arbeidet med kommunal helhetlig ROS-analyse.

Dette er en fagsamling for beredskapskoordinatorene, men vi ser gjerne at også rådmenn og ordførere, eller andre fra kommunen deltar.

Se vedlagt program for dagen.

Kontaktmøte beredskap, 13. september

Fylkesmannen inviterer til kontaktmøte beredskap på Scandic Ringsaker, 13. september. Kontaktmøtet varer fra kl. 09.00 til 14.00.

Se vedlagt program for dagen.

Påmeldingsskjema ROS-workshop og kontaktmøte

Stilling

Alternativer

Fylkesmannen dekker overnatting og bevertning dag 1 for én person per kommune. Fylkesmannen dekker deltakelse og bevertning for dag 2 for inntil tre personer per kommune.

DAG 1 OG DAG 2 m/overnatting

Inkluderer deltakelse på ROS-workshop, middag, overnatting på Scandic Ringsaker, deltakelse på kontaktmøtet og lunsj.

DAG 1: ROS-WORKSHOP

Deltakelse på ROS-workshop.

DAG 2: KONTAKTMØTE

Deltakelse på kontaktmøtet.

 

Bestilling
Dato:
12. september 2019 09:00 - 13. september 2019 14:00
Sted:
Scandic Ringsaker, Olrud
Arrangør:
Fylkesmannen i Innlandet
Målgruppe:
Beredskapkoordinatorer, rådmenn, ordførere og andre i kommunen som er involvert i utvikling av helhetlig ROS-analyse.
Påmeldingsfrist:
22.08.2019 23:59:00