BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//github.com/rianjs/ical.net//NONSGML ical.net 4.0//EN VERSION:2.0 BEGIN:VTIMEZONE TZID:Europe/Berlin X-LIC-LOCATION:Europe/Berlin BEGIN:STANDARD DTSTART:20171029T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZNAME:CET TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:20180325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=4SU;BYMONTH=3 TZNAME:CEST TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT DTEND;TZID=Europe/Berlin:20190528T150000 DTSTAMP:20190826T055617Z DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20190527T094500 LOCATION:Scandic Elgstua Hotel\, Elverum SEQUENCE:0 SUMMARY:Fagsamling økonomisk rådgivning for Nav i Hedmark og Oppland UID:48e6c6f0-3518-428b-a600-8dd269eb8d59 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Fagsamlingen arrangeres å\;rl ig av Fylkesmannen i Innlandet for ø\;konomiske rå\;dgivere i Hedmark og Oppland. Må\;lgruppen for samlingen er dere som jobber me d gjeldsrå\;dgivning/ø\;konomisk rå\;dgivning til daglig\ , og dere som er utpekt med ansvar for områ\;det i egen kommune/eget Nav-kontor. Noen namsmenn vil også\; bli invitert.

Frist: 27.05.2019 09:45
Lenke: https:// www.fylkesmannen.no/innlandet/kurs-og-konferanser/2019/05/fagsamling-okon omisk-radgivning-for-nav-i-hedmark-og-oppland/
Arra ngør: Fylkesmannen i Innlandet
Målgruppe: De som jobber med gjeldsrådgivning/økonomisk rådgivning og de som ha r ansvar for området i egen kommune/eget Nav-kontor
BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY SUMMARY:Fagsamling økonomisk rådgivning for Nav i Hedmark og Oppland TRIGGER:-P45DT11H END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR