Kommunesamling om næringsutvikling (BU-midler)

Dato:
28. mars 2019 09:30 - 15:30
Sted:
Helse sør-øst's lokaler på Hamar (Statens hus). Parkgata 36, 2317 Hamar
Ansvarlig:
Innovasjon Norge Innlandet og Fylkesmannen i Innlandet
Målgruppe:
Kommunalt ansatte som jobber med næringsutvikling innen landbruk og landbruksbaserte næringer
Bygging av korntørkesilo, Røhne Nedre
Bygging av korntørkesilo, Røhne Nedre (Foto: Karoline F. Vold)

Fylkesmannen i Innlandet og Innovasjon Norge Innlandet arrangerte 28. mar 2019 kommunesamling om næringsutvikling i landbruk, med spesiell fokus på investeringsmidlene og utrednings-/tilretteleggingsmidlene. 

Fra 2019 er det felles Regionalt bygdeutviklingsprogram for Hedmark og Oppland. Delprogrammet Regionalt næringsprogram er også felles for de to fylkene, inkl. føringer for bruken av investeringsmidlene som Innovasjon Norge forvalter. I samlingen ble det orientert om føringene i det nye programmet og om endringer hos Innovasjon Norge. Fagdagen hadde også faglige oppdateringer innen utvalgte områder.

Her er plansjene som ble brukt i løpet av dagen:

Vegard Urset, Fylkesmannen i Innlandet:
Presentasjon av Regionalt bygdeutviklingsprogram 2019-2022.

Stine Evensen Sørbye, Innovasjon Norge Innlandet:
Hvordan Innovasjon Norge Innlandet jobber på landbruksområdet. 
Forsmak på ny tjenestemodell.

Ylva Sneltvedt, Alvdal og Tynset kommuner:
Kommunens samhandling med Innovasjon Norge i utbyggingssaker.

Mikael Løken, gårdbruker og regnskapsfører:
Erfaringer fra bruk av tre i landbruksbygg.

Torunn Linneberg, Innovasjon Norge Innlandet:
Mat og drikke med lokal identitet. Økonomisk bærekraftige nettverk som en del av løsningen for å lykkes. 

Ylva Sneltvedt, Alvdal og Tynset kommuner:
Landbrukskontorets erfaringer fra mobiliseringsprosjekt.

Audun Holte, Rådhuset Vingelen:
Erfaringer fra mobiliseringsprosjekter som tjenesteleverandør.

Olve Sæhlie, Innovasjon Norge:
Bioenergi i landbruket. Status og muligheter.

 

Påmelding kommunesamling, næringsutvikling 28.03.2019

Dato:
28. mars 2019 09:30 - 15:30
Sted:
Helse sør-øst's lokaler på Hamar (Statens hus). Parkgata 36, 2317 Hamar
Ansvarlig:
Innovasjon Norge Innlandet og Fylkesmannen i Innlandet
Målgruppe:
Kommunalt ansatte som jobber med næringsutvikling innen landbruk og landbruksbaserte næringer