Søknadsverksted for sosial- og helsesektoren (Hedmark)

Dato:
18. januar 2019 10:00 - 15:00
Sted:
Statens Hus, Hamar
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Innlandet
Målgruppe:
Kommunens ledelse, inkludert Nav, eller de som kommunen delegerer ansvaret til, for oppfølgingen av de ulike tilskuddsordningene
Påmeldingsfrist:
05.01.2019 23:00:00

Informasjonsmøte om Fylkesmannens ulike tilskuddsordninger som Sosial- og helseavdelingen forvalter.

Fylkesmannen i Hedmark inviterer til «søknadsverksted» i Statens hus på Hamar, fredag 18.01.2018 klokken 10.00 til ca. kl. 15.00. Vi ønsker maksimum 3 deltagere pr. kommune. Dere bes om å koordinere deltagelse fra den enkelte kommune selv.

Målgruppen for møtet er kommunens ledelse, inkludert Nav, eller de som kommunen delegerer ansvaret til, for oppfølgingen av de ulike tilskuddsordningene.

Vi vil i dette møtet gjennomgå følgende tilskuddsordninger:

  • Kompetanse- og innovasjonstilskudd, inkludert rus- og psykisk helsefeltet, Helsedirektoratet. Opptrappingsplanen for rehabilitering og habilitering.
  • Tilskudd til utvikling av de sosiale tjenestene i Nav, arbeids- og velferdsdirektoratet. Informasjon om boligsosialt arbeid og barnefattigdom, som er under utfasing.
  • Kort informasjon om tilskuddsordninger på folkehelseområdet.
  • Tilskudd til kommunalt rusarbeid, Helsedirektoratet.
  • Tilbud til voksne med langvarige og sammensatte behov for tjenester og barn og unge med sammensatte hjelpebehov, Helsedirektoratet.
  • Psykologer i helse- og omsorgstjenestene i kommunene, Helsedirektoratet.

Hensikten med møtet er å gi informasjon om de ulike tilskuddsordningene, og råd og veiledning om søknad og rapportering for disse.

Det er anledning til å følge søknadsverkstedet pr. videokonferanse for de som ikke ønsker å reise til Hamar. Videokonferansen kan overværes ved DPS Tynset og DPS Kongsvingers lokaler.

Søknadsfristen for de fleste ordningene er i februar 2019. Unntakene er tilskudd til innovasjon og kompetanse og midler gitt på folkehelseområdet. Informasjon om dette legges fortløpende ut på våre hjemmesider.

For  mer informasjon, se vedlagt program.

Påmelding gjøres på e-post: fmheabe@fylkesmannen.no innen 05.01.2019.

Dato:
18. januar 2019 10:00 - 15:00
Sted:
Statens Hus, Hamar
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Innlandet
Målgruppe:
Kommunens ledelse, inkludert Nav, eller de som kommunen delegerer ansvaret til, for oppfølgingen av de ulike tilskuddsordningene
Påmeldingsfrist:
05.01.2019 23:00:00