Seminar om rovvilt og beitenæring i Oppland

Dato:
16. januar 2019 09:00 - 16:00
Sted:
Fylkesmannen i Innlandet, Auditoriet - inngang via Statens vegvesen i Industrigata 17, Lillehammer
Ansvarlig:
Rovviltnemnda i region 3, Oppland
Målgruppe:
Kommunene i Oppland, politisk ledelse/administrasjon, skadefellingsledere, etater, lag, foreninger og prosjekter som er involvert i forvaltning av rovvilt i region 3/Oppland
Påmeldingsfrist:
10.01.2019 23:00:00

Rovviltnemnda i region 3/Oppland inviterer til åpent seminar 16. januar 2019.

Sted:    Fylkesmannen i Innlandet, Auditoriet - inngang via Statens vegvesen i Industrigata 17, Lillehammer
Dato:   16. januar 2019
Tid:      kl. 09.30 - kl. 16.00 - ankomst fra kl. 09.00

Seminaret skal erstatte rovviltnemndas årlige dialogmøte, og hensikten er å få overblikk fra eksterne forskere og innblikk i lokale utfordringer, løsninger og prosjekter rundt rovviltforvaltning og beitenæring. I tillegg til foredrag, blir det satt av tid til åpen post for innmeldte innlegg fra kommuner, etater, lag og foreninger.

Invitasjonen finner du her.

Dato:
16. januar 2019 09:00 - 16:00
Sted:
Fylkesmannen i Innlandet, Auditoriet - inngang via Statens vegvesen i Industrigata 17, Lillehammer
Ansvarlig:
Rovviltnemnda i region 3, Oppland
Målgruppe:
Kommunene i Oppland, politisk ledelse/administrasjon, skadefellingsledere, etater, lag, foreninger og prosjekter som er involvert i forvaltning av rovvilt i region 3/Oppland
Påmeldingsfrist:
10.01.2019 23:00:00