Kommunebilder 2020

Her legger Fylkesmannen i Innlandet fram sine «kommunebilder» som nå sendes kommunene på høring. Bildene viser hvordan Fylkesmannen vurderer status og utfordringer for hver enkelt Innlandskommune på de fagområdene Fylkesmannen skal følge med på. Kommunene har frist til 21. februar til å komme med innspill.

Fagfolkene hos Fylkesmannen i Innlandet har vurdert 50 indikatorer for hver av de 46 Innlandskommunene. 2 300 innspill er altså vurdert. Vurderingene bygger på tilgjengelig KOSTRA-statistikk, annen nasjonal statistikk, tilsyn, økonomiforvaltning og også den dialogen kommunene har med Fylkesmannen.

Du kan finne kommunebildet for en enkelt kommune ved å klikke på kommunen på kartet nedenfor. Der finner du også mye tilgjengelig statistikk. Klikk på din kommune. I dialogboksen som kommer opp, ligger et menyvalg som heter Kommunebilder 2020. 

Kommunebildene er nå sendt på høring for innspill fra kommunene og for å kvalitetssikre om kommunen har samme oppfatning av status i sin kommune. Fylkesmannen er opptatt av god dialog og ser for seg at det blir gjennomført møter der kommunebildene blir diskutert slik at innbyggerne sikres gode tjenester fra vugge til grav.

Klikk på en kommune og finn kommunefakta - eller åpne kartet i et eget vindu.

En dialog for framtida

Kommunebildene er basert på 50 kvalitetsindikatorer for kommunal drift på de områdene Fylkesmannen har ansvaret for. Kommunen har en måned til å komme med innspill. Bildene danner grunnlag for dialog mellom Fylkesmannen og kommunen både på fag- og overordnet nivå.