Vi må lære av hverandre

Lokalet var fullt på tilsyns- og kontrollsamling.
Lokalet var fullt på tilsyns- og kontrollsamling. (Foto: Erik Haugen)

Hvordan utnytter vi kontrollressursene best mulig? Dette var tema på møtet mellom Fylkesmannen, regionale statsetater og kommunenes kontrollutvalg og sekretariater på tirsdag denne uka.

Den 21. januar møttes statlige tilsynsetater og kommuner for å drøfte samordning, egenkontroll og tilsyn. Kravet til samordning av tilsyn og egenkontroll er forsterket i ny kommunelov.

Endringen i kommuneloven medfører at statlige etater og kommuner må ha et tettere samarbeid. Dette for at forvaltningsrevisjoner og tilsyn må sees i sammenheng for felles læring og utvikling av tjenester. Kommuneloven sier også at det statlige tilsynet skal ta hensyn til relevante forvaltningsrevisjoner og vurdere den samlede tilsynsmengden i kommunen.

Programmet og foredragene finner du på denne siden.