Gjøvik

Knut Storberget hilser på varaordfører Finn Olav Rolijordet. Til venstre Kjetil Bjørklund og til høyre Torvild Sveen, begge fra formannskapet.
Knut Storberget hilser på varaordfører Finn Olav Rolijordet. Til venstre Kjetil Bjørklund og til høyre Torvild Sveen, begge fra formannskapet. (Foto: Erik Haugen)

Gjøvik: teknologi- og industribyen med Mustad som leverer autolinesystemer for verdens fiskeflåte. Øveraasen med snøryddeutstyr til verdens største flyplasser. Hunton med ny fabrikk for produksjon av trefiberisolasjon. Dette er tre eksempler på at byen befester og utvikler seg som industriby.

Mye industri, få offentlige arbeidsplasser

Aksen Raufoss-Gjøvik er et av Norges sterkeste teknologi- og industrimiljøer. HOFF NOPO, Norske potetindustrier, som blant annet produserer chips og potetmos og sprit til Arcus, har Norges største spritapparat. Kommunen er også universitetsby med en avdeling av NTNU.

Internasjonal grunnskole og Skogbrukets kompetansesenter på Honne er eksempler på at Gjøvik også er en kunnskaps- og kompetansekommune. Dette fortalte ordfører Bjørn Iddberg til fylkesmann Knut Storberget og hans medarbeidere på det nest siste «Knut på tur»-møtet. Historisk og kulturelt har Gjøvik en særstilling i Innlandet med sin store andel industriarbeidsplasser og relativt få offentlige arbeidsplasser.

Rådmann Magnus Mathisen fortalte om et svakt økonomisk resultat for kommunen i 2018. De har for høye driftskostnader, men ble «reddet» av god skatteinngang. Årlig kommer det inn 100 millioner kroner i eiendomsskatt.  De er en foregangskommune på digitalisering av tjenester, og de satser videre gjennom prosjekt SMART GJØVIK. Involvering av lokalsamfunn og innbyggere er kjernen i dette arbeidet.

Ung i Gjøvik

Det ble også tid til en snarvisitt til «Ungdommens hus» med en orientering om virksomheten av de ansatte. -Her vil jeg komme tilbake og møte ungdomsrådet sa Knut Storberget i sin takk ved avslutningen på besøket.

Kontaktpersoner

FAKTA OM GJØVIK

Kommunenavn: Gjøvik (kommer av gårdsnavnet Djupvik, ‘vik med dypt vann’)
Landareal: 630 km2
Folketall pr. 1.1.2018: 30.642
Ordfører 2019: Bjørn Iddberg (Ap)

Kilder: SNL, SSB, Wikipedia

FAKTA OM MUSTAD

Mustad er en av de store industribedriftene i Gjøvik kommune:

  • En av regionens eldste bedrifter grunnlagt i 1832.
  • I dag en global aktør med salg i over 160 land gjennom en av Norges sterkeste internasjonale merkevarer.
  • Fabrikker i Singapore, Filippinene, Portugal, Brasil, Kina og Norge - med hovedkontor på Gjøvik.
  • Ca. 1000 ansatte og omsetning på ca. 500 millioner
  • Mustad ble på begynnelsen av 2000-tallet omstrukturert og er nå en aktiv partner i utviklingen av regional industri.

PROGRAM I GJØVIK

Sted: Glassverket, Strand Hotel

Tema:

  • Utvikling i Gjøvik
  • Klimaplanen
  • Helse og omsorg (FACT)
  • Barnevern
  • Ung i Gjøvik