Elverum

Historiske omgivelser på 9. april, nemlig på Elverum folkehøgskole, der flinke unger fra Søbakken under ledelse av dirigent Emilie Myklebost ga til beste diverse Margrethe Munthe-sanger. Også hun var elverumsing, må vite.
Historiske omgivelser på 9. april, nemlig på Elverum folkehøgskole, der flinke unger fra Søbakken under ledelse av dirigent Emilie Myklebost ga til beste diverse Margrethe Munthe-sanger. Også hun var elverumsing, må vite. (Foto: Ivar Ødegaard)

Fylkesmann Knut Storberget er i mål. Ikke etter 100 dager, som han ville bruke på å besøke alle de 48 kommunene i Innlandet, men etter 90 dager! Siste kommune, hans egen hjemkommune Elverum, ble besøkt på 9. april. En historisk dag for Elverum og en historisk dag for Norge.

Besøket skuet 79 år tilbake i tid og 20 år framover. For 79 år siden, da tyske soldater hadde inntatt Oslo og da kongefamilie, storting og regjering var på rømmen nordover, ble det ett stoppested framfor noen som ble skjellsettende for Norge; Elverum. Her sa daværende kong Haakon VII sitt «nei» til den tyske sendemann Carl Bräuer. Et «nei» til at Norge skulle kapitulere for de tyske styrker og et «nei» til en regjering med landssviker Quisling som statsminister. Dette ble et sterkt symbol for norsk frihetskamp gjennom fem krigsår. På samme sted sa Stortinget sitt «ja», et «ja» til at regjeringen hadde fullmakten til å styre landet. «Elverumsfullmakten» er et historisk dokument.

Og begge disse historiske markeringene fant sted på Elverum folkehøgskole. 9. april 2019 var det fylkesmannen med stab, Elverum formannskap og representanter for barn og unges kommunestyre som inntok skolen for en samtale om utvikling og styring av kommunen.

For Elverum kommune er virkelig politisk styrt, noe som «bysbarnet», fylkesmann Knut Storberget, ga dem honnør for. Her er millioner kanalisert til beste for folket. Fungerende ordfører og bussjåfør(!) Arnfinn Uthus og rådmann Kristian Trengereid inviterte til skrytetur med minibuss forbi diverse investeringer til en milliard («-ish», som rådmannen sa), slik som Jotuntoppen sykehjem (160 mill investert), Helsehuset (550 mill investert), beredskapssenteret (vet ikke hva det kostet..) og den videregående skolen, som fylkeskommunen har rehabilitert for 400 mill «-ish».

Så til Terningen Arena, et flerbruksbygg med idrettshall, konsertsal, bibliotek, høgskole etc etc. Et bygg for framtida. For framtida bygges også Ydalir, en ny bydel i Elverum som i løpet av 20 års tid vil ha 700 nye boliger om det slår til.

Kontaktpersoner

FAKTA OM ELVERUM

Kommunenavn: Elverum (kommer av norrønt Alfarheim, ‘elv-heim’)
Landareal: 1.209 km2
Folketall pr. 1.1.2018: 21.123
Ordfører 2019: Erik Hanstad (H)

Kilder: SNL, SSB, Wikipedia

GLIMT FRA ELVERUM

PROGRAM I ELVERUM

Sted: Terningen arena, Ydalir og Elverum folkehøgskole

Tema:

  • Byen i skogen
  • Terningen Arena- vekst i Innlandet med samarbeid, utdanning, forsvar og idrett
  • Ydalir – Framtidens bydel i et klimanøytralt nabolag
  • Hjerterom på timeplanen
  • Folkehøgskolen og Festivalbyen