Vestre Slidre

Her er framtida for Vestre Slidre utenfor vinduet. Her er 2.671 hytter så langt. I strålende sol viste fjellheimen seg fram da fylkesmannen med følge besøkte kommunen. Dagen var et bevis på hvorfor det stadig selges hyttetomter – mange hyttetomter – på Vaset. Innenfor vinduene som stengte sola ute, fortalte grunneier og utbyggerrepresentant Øivind Holden om planer og forutsetning for vekst i hyttemarkedet – nemlig at det også i framtida må være friluftsområder som er uberørte. Han og fire naboer gikk  sammen om å tilrettelegge 211 tomter. 60 er solgt, men stadig kommer noen for å
Her er framtida for Vestre Slidre utenfor vinduet. Her er 2.671 hytter så langt. I strålende sol viste fjellheimen seg fram da fylkesmannen med følge besøkte kommunen. Dagen var et bevis på hvorfor det stadig selges hyttetomter – mange hyttetomter – på Vaset. Innenfor vinduene som stengte sola ute, fortalte grunneier og utbyggerrepresentant Øivind Holden om planer og forutsetning for vekst i hyttemarkedet – nemlig at det også i framtida må være friluftsområder som er uberørte. Han og fire naboer gikk sammen om å tilrettelegge 211 tomter. 60 er solgt, men stadig kommer noen for å "prøve" ei egen hytte ei helg. Hvis løypene er bra nok, blir det kjøp. For naturopplevelsene kan ingen konkurrere med dem om. (Foto: Ivar Ødegaard)

Vestre Slidre har så mye fortid, er opptatt av nåtida og er kanskje litt urolige for framtida. Fortida blir de minnet om ved den gamle runesteinen (Einangsteinen, fra om lag år 300) som finnes i bygda. Slidredomen og Lomen stavkirke er vesentlig nyere; fra 1100-tallet. Så til nåtida: Kommunen har tre tettsteder; kommunesentret Slidre, handelssentret Røn/Fosheim og bygdesentret Lomen. Men Vestre Slidre er kanskje mer kjent for naturen enn for tettstedene.

Dette er en typisk jordbrukskommune, men utviklingen av fjellområdene er også viktig, forteller rådmann Martin Sæbu, som har fylkesmann Knut Storberget og en gjeng fra embetet på besøk.

Så vil kommunen satse videre på Vaset der Brennabu leirskole har vært i drift siden 1965. Det har gitt løyper både bortover og nedover; og handel med. Ut av dette har det kommet videre vekst, hytter og stadig nye hytter. Slik kommer godt med i kommunekassa, men samtidig er det grenser for hvor mye av fjellet som kan bygges ned.

Men kommunen er liten i folketall og dermed også kommuneøkonomi, og utfordringer som mulige kommunejusteringer, økt vern og interkommunale løsninger skaper skygger. Slikt vil ordfører Eivind Brenna gjerne snakke med Fylkesmannen om en annen gang.

Vestre Slidre har en natur som kan ta pusten fra en. På østsida ligger de høyeste barskogkledde områda i Norge, i vest går dalsidene over i slake og vide fjellvidder med store, sammenhengende stølsområder.

I Vestre Slidre sier de: "Heilt naturleg - ekta vare!"

Kontaktpersoner

FAKTA OM VESTRE SLIDRE

Kommunenavn: Vestre Slidre (kommer av prestegården i Vestre Slidre, som gav navn til hovedsoknet og prestegjeldet. Det gamle navnet på Vestre Slidre var Vesta åsen. Navnet Slidre viser opphavlig til en bekk som renner i ei trang kløft, like ved kirka, Slidredomen)
Landareal: 421 km2
Folketall pr. 1.1.2018: 2.139
Ordfører 2019: Eivind Brenna (Bygdelista)

Kilder: SNL, SSB, Wikipedia

GLIMT FRA VESTRE SLIDRE-BESØKET

Håvard Kirkeengen (11) viste seg å bli en foregangsgutt! For det var bare han som ville gå torader-kurs. Men da han var kommet i gang, kom det fem unge til. Ifølge lokale kilder(!) spilte han mest på sjarmen først – og den var betydelig. Men du verden som det låt med både reinlender og polka! Håvard fikk unison applaus og takk!

Håvard Kirkeengen (11) viste seg å bli en foregangsgutt! For det var bare han som ville gå torader-kurs. Men da han var kommet i gang, kom det fem unge til. Ifølge lokale kilder(!) spilte han mest på sjarmen først – og den var betydelig. Men du verden som det låt med både reinlender og polka! Håvard fikk unison applaus og takk! (Foto: Ivar Ødegaard)

Her er et vellykket interkommunalt samarbeid: Emma Børhus Törmä er kommunepsykolog; en stilling som kommunen deler med Øystre Slidre og Vang. Det at tre kommuner er med, gjør at det blir en hel stilling ut av det, noe både hun og kommunen er fornøyd med. PS: Det er 28 interkommunale samarbeid i Valdres, ikke alle er like vellykkede, mener rådmannen.

Her er et vellykket interkommunalt samarbeid: Emma Børhus Törmä er kommunepsykolog; en stilling som kommunen deler med Øystre Slidre og Vang. Det at tre kommuner er med, gjør at det blir en hel stilling ut av det, noe både hun og kommunen er fornøyd med. PS: Det er 28 interkommunale samarbeid i Valdres, ikke alle er like vellykkede, mener rådmannen. (Foto: Ivar Ødegaard)

Endre Stee er noe så sjelden som «digitaliseringsrådgiver» i Vestre Slidre. Mer og mer kan gjøres online, fra PC, nettbrett eller mobil. Her skal det offentlige henge med, og Endre sier: -Målet må være å forenkle eller forbedre – det må være en mening bak!

Endre Stee er noe så sjelden som «digitaliseringsrådgiver» i Vestre Slidre. Mer og mer kan gjøres online, fra PC, nettbrett eller mobil. Her skal det offentlige henge med, og Endre sier: -Målet må være å forenkle eller forbedre – det må være en mening bak! (Foto: Ivar Ødegaard)

PROGRAM I VESTRE SLIDRE

Sted: Brennabu leirskule og Slidretun

Tema:

  • Leirskule
  • Hytteutvikling i Vestre Slidre
  • Lokal matproduksjon
  • Å være ung i Vestre Slidre
  • Digitalisering