Fylkesmannens egne ord - Våler

Wencke Jakobsen trives på jobben sin i Våler vekst. Her forklarer hun for Knut Storberget hvordan man lager brøytestikker med refleks. 1,9 millioner slike stikker ble produsert her i 2018.
Wencke Jakobsen trives på jobben sin i Våler vekst. Her forklarer hun for Knut Storberget hvordan man lager brøytestikker med refleks. 1,9 millioner slike stikker ble produsert her i 2018. (Foto: Ivar Ødegaard)

Etter hvert eneste av de 48 kommunebesøkene fylkesmann Knut Storberget er på nå i vinter, gjør han seg noen tanker som han deler med leserne.

Våler vekst! Vekstbedrift. 20 millioner i omsetning. Det er folka sine det! Vært der før, og idag. Imponert over hvordan de som ikke har det så lett for å få arbeid, sysselsettes i meningsfullt arbeid på Våler vekst. Her gjøres samfunnsnyttig arbeid hver dag, Ole Martin Solberg og Ivar Opås m.fl. Takk for at vi fikk komme! Ta vare på dette, gode ordfører Lise Berger Svenkerud!

For øvrig er Våler i vekstsiget; med gedigne planer om nydyrking på Haslemoen. Klarer de å nydyrke planlagte 7000 dekar jord, vil det bli av Norgeshistoriens største nydyrkingsprosjekter. Et slik areal er langt mer enn hva vi omdisponerer av matjord i løpet av et år i hele Norge. Velkommen til Våler; landbruksminister Olaug Vervik Bollestad. De følger opp regjeringens mål om økt matproduksjon!

Vi dro mette og fornøyde fra Våler.

Knut Storberget
fylkesmann

Kontaktpersoner