Fylkesmannens egne ord - Stor-Elvdal

I rampelyset under et kommunestyremøte for første gang som fylkesmann; Knut Storberget på talerstolen i Stor-Elvdal.
I rampelyset under et kommunestyremøte for første gang som fylkesmann; Knut Storberget på talerstolen i Stor-Elvdal. (Foto: Ivar Ødegaard)

Etter hvert eneste av de 48 kommunebesøkene fylkesmann Knut Storberget er på nå i vinter, gjør han seg noen tanker som han deler med leserne.

Stor-Elvdal. Kuult og kaldt.

Det er viktig for Fylkesmannen å lytte til ungdommene. Her fikk vi høre 10.-klassingene Nora og Jørgen snakke levende og godt om hvor bra det er å bo i Stor-Elvdal, og om hvorfor de vil bli boende i og hvorfor flytte fra Koppang? Avgjørende innspill.

Vi er nesten midt i Innlandet. På tvers-tenking står sentralt i Stor-Elvdal. Fra Rondane og Sollia med nasjonalpark og kultur til Koppang med stor satsing på sosiale møtesteder og Østerdalsporten.

Og ikke minst; Benjamin var testpilot i Tekna Park Koppang: ski- og «tube»-anlegg, i stor grad bygd på dugnad. Uten frivilligheten stanser Norge.

Visste du forresten at Stor-Elvdal er base for god og nyttig forskning, og at det produseres en rekke doktorgrader nettopp her på Evenstad, Høgskolen Innlandet? Utmark og naturmangfold i en tid hvor vi nettopp trenger mer av slik kompetanse.

Takk til Terje ordfører og kommunestyret for at vi fikk snakke og delta i kommunestyremøtet nå i kveld. Mens vi nå er på veg videre til Os, sitter de fortsatt i møte. De orker, og de jobber. Lokalpolitikere over alt, og i Stor-Elvdal spesielt, får dagens hyllest for å bruke av sin fritid på å bygge gode lokalsamfunn. Giv akt!

Knut Storberget
fylkesmann

Kontaktpersoner