Tar tak for å begynne opprydding

En stor forsamling diskuterte på et ekstraordinært møte hva som kan gjøres for å rydde opp etter flommen som førte til den gigantiske forurensningen/forsøplingen med skumglass fra bedriften Glasopor. Om lag 15.000 kubikkmeter skumglass ligger fortsatt igjen langs Ottaelva.
En stor forsamling diskuterte på et ekstraordinært møte hva som kan gjøres for å rydde opp etter flommen som førte til den gigantiske forurensningen/forsøplingen med skumglass fra bedriften Glasopor. Om lag 15.000 kubikkmeter skumglass ligger fortsatt igjen langs Ottaelva. (Foto: Ivar Ødegaard)

Fylkesmannen har sikret 5,2 mill. kr for å rydde skumglass i utvalgte områder langs Ottaelva. Kommunene mener at all opprydding må betales av staten. Bedriften Glasopor vil lage en oppryddingsplan, men sier de ikke har penger å rydde for.

Dette var, kort oppsummert, hva de forskjellige aktørene hadde å komme med da aktørene var samlet i Skjåk for å snakke om opprydding av skumglass etter forurensning/forsøpling av Ottaelva. Møtet ble berammet på kort varsel dagen da fylkesmann Knut Storberget var på besøk i Skjåk kommune.

Enighet om at det må ryddes opp nå

Alle de 18 rundt bordet var enige om en ting: Det er absolutt nødvendig å rydde opp nå i vår, med oppstart så snart som mulig.

Men når spørsmålet om hvem som skal betale kommer opp, er det ikke enighet:

 • Fylkesmannen står på at det juridisk og prinsipielt er forurenser som skal betale - altså bedriften Glasopor. Men fylkesmannen har fått garantier på 5,2 millioner kroner for å forskuttere opprydding av skumglass og har invitert til anbudskonkurranse for å finne noen som kan rydde opp. Viktige naturområder blir prioritert.
 • Kommunene Skjåk, Lom og Vågå mener at alt skumglasset er å anse som forurensning, og at staten må bidra økonomisk i all opprydding.
 • Bedriften Glasopor har fått pålegg om å lage en plan for opprydding. De vil lage en plan – men de hevder at de ikke har økonomi til å bidra til oppryddingen.

Fylkesmannen som døråpner

Fylkesmannen minnet blant annet om at de allerede i fjor høst hadde sagt seg villig til å hjelpe til slik at kommunene kunne få dekket ekstraordinære utgifter. Men dette forutsetter at kommunen først har forsøkt alt annet for å finne penger, inklusive å fremme krav til forurenser, altså bedriften. Skjåk-ordfører Elias Sperstad anslår oppryddingskostnadene til 20 millioner. Bedriften, på sin side, hevder at de har tapt varelager for 10-11 millioner, og at de ikke har økonomisk ryggrad til å dekke oppryddingskostnadene.

Dermed fortsetter jakten på penger fra kommunenes side – med Fylkesmannen som døråpner til departementene. Hvem som til syvende og sist får regninga, er det ingen som tror vil være avklart - i verste fall - på årevis.

Kontaktpersoner

«VESLE-OFSEN» 2018

 • 14. og 15. oktober 2018 ble Skjåk rammet av flom.
 • Flommen gjorde skader 270 millioner, har kommunen regnet ut. Av dette er 164 millioner kommunale kostnader.
 • 50 ble evakuert.
 • Ingen ble skadd.

 • Vannet tok også med seg 25.000 m3 skumglass, som var lagret ute på eiendommen til Glasopor.
 • Noe av skumglasset, som består av 20 % glass og 80 % luft, ble tatt opp av Ottavassdraget ved hjelp av gravemaskin og sugebil høsten 2018.
 • Anslagsvis 15.000 m3 ligger igjen i naturen.
 • Det må ryddes opp når snøen/isen går, men før vårflommen kommer – et tidsvindu på noen uker.

 • Fylkesmannen har vurdert at en del av massene forurenser viktige naturområder, og at andre deler av massene er å anse som forsøpling, som er kommunenes ansvar. Flommen tok også med seg annet materiale.